Tag Archive نحوه ی مصرف پردنیزولون

نحوه ی مصرف پردنیزولون

admin no comments

مصرف دارو را دقیقا مطابق دستور پزشک مصرف نمایید . – در صورتی که پردنیزولون یک نوبت در روز تجویز شده باشد ، بهترین زمان مصرف آن صبح ها بعد از صبحانه می باشد . – بهتر است پردنیزولون همراه یا پس از غذا مصرف شود زیرا مصرف غذا به